Koksijde Energiek2020


vrijdag, 16 mei, 2014
Koksijde Energiek2020

Over smeltend poolijs en uitbreidende woestijnen

De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. De temperatuur stijgt, extreme weersfenomenen komen steeds vaker voor. De verbranding van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak: CO2 is het zwerfvuil van ons energieverbruik. De wereldwijde gevolgen zijn ernstig. Het aantal dodelijke slachtoffers door droogte, overstromingen, hittegolven, … loopt nu al stevig op. Ook in onze regio heeft de opwarming van de aarde een effect. Effecten die eerder geleidelijk optreden, maar die ons op een bepaald moment toch voor voldongen feiten kunnen plaatsen.

De uitdagingen zijn gigantisch. Het klimaatprobleem vergt een globale aanpak. Dat dit geen evidente opgave is, bleek tijdens de recente klimaattoppen waar men slechts moeizaam tot een compromistekst komt.  

 

Scherpe doelstelling met realistisch actieprogramma

Koksijde neemt het heft in eigen handen en wacht niet op een globaal klimaatakkoord om de weg voor te bereiden voor de toekomst. Met een weldoordacht klimaatplan ‘EnergieK2020’ tekenen we de krijtlijnen uit om onze eigen CO2-uitstoot te beperken.

Een uitgebreide nulmeting – een inventaris van de eigen CO2-uitstoot - vormt de basis van het plan én drukt ons met de neus op de feiten. Omgerekend bedraagt de jaarlijkse uitstoot van alle energieverbruikers (patrimonium, voertuigenpark, openbare verlichting, …) 3657 ton CO2:

  • het elektriciteitsverbruik binnen het gemeentelijk patrimonium evenaart het gemiddeld verbruik van 1200 gezinnen;
  • het voertuigenpark verbruikt jaarlijks 135.000 liter brandstof;
  • voor het voorzien van openbare verlichting langs wegen en op pleinen is jaarlijks eenzelfde hoeveelheid elektriciteit nodig als wat 1000 huishoudens verbruiken...;
  • ...

We nemen meteen een ambitieuze doch realistische aanzet en beogen in eerste instantie een vermindering van de eigen CO2-emissie met 20% in 2020.

We brengen daartoe geen compenserende maatregelen in rekening maar werken aan een effectieve vermindering van de reële uitstoot. We gaan daarbij zo efficiënt mogelijk te werk. De meest duurzame energie is de energie die je niet verbruikt. Zorgvuldig geselecteerde technische aanpassingen aan de grootverbruikers zijn cruciaal. Een engagementsverklaring zet ons op weg.

Een rollend actieprogramma – waarvoor een budget is voorzien van ruim 600.000 euro in de eerste fase - concretiseert de doelstelling (voor 2014: o.a. vervangen van 405 lichtpunten van de openbare verlichting door energie-efficiënter exemplaren; vervangen van een niet-condenserende gasketel, afsplitsen van de productie van sanitair warm water en vervangen van een deel van de verlichting door LED in het zwem – en recreatiebad Hoge Blekker; …).

De vooropgestelde reductie moet tevens leiden tot een structureel lagere energiefactuur.

 

Albert Serpieters, schepen van energie